Training tot begeleider van de Levensschouw

Bij de training tot begeleider van de Levensschouw komen alle aspecten aan bod die van belang zijn om een Levensschouw professioneel te kunnen begeleiden.

Je leert levensthema’s herkennen, rode draden te zien, je leert het begeleiden van vergeving en zelfvergeving. Hierbij zul je zowel de langere intensievere manier van zuiveren door vergeven leren, alsook de manier van hoger niveau, die sneller en lichter is.

Je leert te werken met een Getuige en deze steeds bij het proces te betrekken, zaken aan hem/haar op te dragen en te bidden. Je wordt erin getraind om verlangens te kunnen omzetten in commitments, waar de deelnemer Ja tegen kan zeggen.

Je blik wordt verruimd om vanuit een zieleperspectief naar het leven te kijken. Natuurlijk kijken we ook naar de rol en houding van jou als begeleider in samenspel met de Getuige. Je bent dienstbaar aan de ziel van de ander en niet aan het ego of diens kleine persoonlijkheid.

 

 

Activiteit:
Training in het begeleiden van De Levensschouw
Datum:
wordt tzt. bekend gemaakt, neem contact op voor meer info.
Plaats:
Conferentiecentrum Samaya
Locatie:
Hollendewagenweg 20, Werkhoven
Aanmelding:
Secretariaat | Michèle Wattel
Telefoon:
0575 – 470 171
E-mail:
Begeleiding:
Willem Glaudemans
Brochure:
Willem-Glaudemans-Sacarest-320