Wat deelnemers zeggen

Het is nu een dikke 5 weken geleden dat ik samen met Willem in een huisje in Zeeland de Levensschouw heb gedaan. Wat een ervaring! Nog steeds ben ik het een plaats aan het geven in de fysiek e werkelijkheid met al zijn ego-patronen.

De voorbereidingsvragen waren pittig maar noodzakelijk. De eerste dag vond ik zwaar maar het bleek nodig om op de tweede dag te kunnen oogsten. Het is net als met het beklimmen van een berg: de heenweg is pittig maar het uitzicht en de afdaling (vooral als je dat met de fiets doet) is genieten! Daarbij vond ik het bijzonder om dit proces samen met een Getuige te doorlopen en ik voelde me daar erg door gesteund.

Wat het me gebracht heeft? Heling en een diepere verbinding met mijn ziel en mijn levensmissie!

Jos Arts

 

Tijdens de Levensschouw heb ik zaken uit het verleden opgeruimd en definitief achter me gelaten. Ook heb ik een samenwerking, die me uit mijn kracht haalde, maar waarin ik erg verstrikt zat, kunnen loslaten en op een goede manier kunnen beëindigen. Het heeft mijn toekomstperspectief verbreed en ruimer gemaakt. Alles ligt weer open.

Dorothé Huijsmans

De Levensschouw onder de warme en zorgzame begeleiding van Han Van Straaten heeft mij geholpen een hoop beperkende oordelen over mezelf en m’n verleden los te laten. Ik ging gebeurtenissen in een ander perspectief zien waardoor het NU nieuw en fris ervaren kan worden.

De voelbare aanwezigheid van de getuige was een bijzondere belevenis; meekijken door zijn ogen verschafte me een veel ruimer overzicht over m’n leven. Sindsdien is m’n getuige ook veel tastbaarder in mijn leven aanwezig en helpt me telkens situaties en gebeurtenissen vollediger te zien.

De ervaring van het levensschouwtraject en de nieuwe inzichten blijven doorwerken waardoor elk moment een nieuwe, meer onbevangen toekomst gecreëerd wordt! Verrijkend, verhelderend, en simplifying.

Kaatje de Porre

 

De Levensschouw die ik met Willem gedaan heb heeft me goed gedaan. Ik voelde dat het heel belangrijk voor me zou zijn om dit te gaan doen. Ik heb me in groot vertrouwen overgegeven aan het hele proces. Ik heb de Liefde en Nabijheid van Jezus gevoeld en weet heel diep dat ik Jezus altijd als mijn begeleider om me heen kan voelen. Ik ben heel dankbaar dat ik dit samen met Willem en Jezus als mijn Getuige heb mogen doen.

Wellie Rem

Willem-Glaudemans-Sacarest-320

Met behulp van de liefdevolle leiding van Willem kon ik alle fragmenten in mijn leven samen met Jezus bekijken, vergeven en helen, en zo ervaren dat álles in zichzelf Heel is: een heilige expressie van Liefde.

Het was één groot holistisch avontuur, waarin ook mijn twee polen ‘ingetogen stilte’ en ‘uitbundigheid’ gekend zijn en uiteindelijk door Jezus aan mij zijn gemanifesteerd in een beeld van mijn leven als een verstild vuurwerk. En nu, de Heelheid overziend, kan ik nog maar één ding zeggen: AMEN.

Anne-Joke Vellinga

Een Levensschouw is een cadeau wat je jezelf doet om helderheid te genereren over je levenscurriculum.

Tijd is niet meer lineair, net zo min als bij andere levenszaken waarmee je je ten volle verbindt.

Het proces maakt je bewust waar je nog unfinished business hebt liggen, van je kracht, van je angsten.

De rol van een Getuige is onmisbaar in de vergeving die de hoofdrol speelt tijdens dit schouwen.

Frederique van Deursen

De Levensschouw met inbegrepen vergevingssessies loste niet alleen vroegere schuur- en pijnplekken op maar geeft ook inzicht hoe nieuwe te voorkomen.

Als balsem voor de zere plekken en tevens smeermiddel voor toekomstig handelen is het ontstane  inzicht in de daden van liefde een verrijking voor mijn innerlijk leven en dagelijks praktisch handelen.

Kees van Hof

De Levensschouw is een ervaring geweest die eigenlijk bijna niet in woorden te vatten is.

Ik ben op reis gegaan onder de zeer liefdevolle begeleiding van Willem Glaudemans en met Jezus als mijn getuige. Een reis die me gezuiverd en geleid heeft naar mijn waarheid. Een reis naar een dimensie waarin ik ben opgetild en liefdevol ben opgevangen door Jezus en vele engelen. In die dimensie heb ik voor het eerst in mijn leven in volledige overgave kunnen ontvangen dat ik liefde ben en, zoals zo mooi in Een Cursus in Wonderen beschreven wordt: ik hoef helemaal niets te doen. Wat een rust en wat een vreugde.

Een ervaring die mijn leven voorgoed veranderd heeft. Mijn dankbaarheid is groot aan allen die mij tijdens die reis hebben begeleid en ondersteund en, zo weet ik nu, dat altijd zullen blijven doen. Ik hoef er alleen maar om te vragen.

Annelies de Wilde

Mijn lijf is heel anders geworden, ontspannen. Er is iets groots letterlijk voelbaar aan het gebeuren in mij. Ik kijk finaal anders naar het leven. Lasten zijn van mij afgevallen. Ik voel letterlijk energie door mij heen gaan, en het blijft stromen. Er komt weer perspectief. Ik ben opnieuw geboren. Vol dankbaarheid kijk ik nu naar deze ontdekking: alles was nodig, alles is goed. Elke ervaring was er om mij inzicht in mezelf te geven.

De liefdevolle wijze waarop Willem mij door de Levensschouw loodste was zo helend, zo zuiverend. Hij liet mij door de ogen van liefde en vergeving naar mijn leven kijken. Naar elke handeling, naar elke ervaring, naar elke ontmoeting….naar elke vergissing…..ja ook echt naar alles wat ik te vergeven had. Wat voorbij was viel van mij af. Het was schoon. De zaadjes van vertrouwen die tijdens de Levensschouw zijn geplant groeien door.

Alda Hendriks

“het maakt het leven draaglijk” (vrouw 49)

“nu pas is mijn leven zichtbaar” (vrouw 63)

“dit is het grootste en mooiste cadeau aan mezelf” (man 44)

“Mocht zich er een probleem aandienen in mijn leven zeg ik: “kom maar op”” (vrouw 29)

Cliënten van Jessica Sohanpal

 

De Levensschouw heeft me dichter bij mijn kern gebracht. Ik voelde me oprecht gedragen en gesteund door mijn getuige.
Het was een proces van bevrijding, zuivering en verbinding zoals nooit eerder ervaren. Nu kan ik met een schone lei mijn leven verder vormgeven. Heerlijk!

Caroline Hoek

 

Het mooiste cadeau is de ontdekking dat ik het antwoord op vragen die ik had en kwesties die speelden kon vinden in de Cursus in Wonderen. Ik was al vaker begonnen hiermee en even zo vaak weer gestopt. Te moeilijk. Na de Levensschouw, toen duidelijk werd dat dit toch echt voor mij bestemd is, begrijp ik de inhoud en de teksten volkomen. Het valt op zijn plek.

Verder heb ik de Levensschouw als zuiverend ervaren, vrij makend. Mede ook door de vergevingsaspecten.

Ik voelde mij heel rijk twee hele dagen onder Willems liefdevolle en respectvolle begeleiding te kunnen besteden aan mijn leven tot nu toe. Ik ben blij dat ik het mijzelf gegund heb.

Ik ga nu de training volgen om zelf ook mensen met de Levensschouw te kunnen begeleiden.

 Tet Peters

Voorbij is de levensschouw een Godsgeschenk.
Ik heb mijzelf in alle facetten ontmoet. Grenzen kende ik niet, hulp vragen deed ik alleen aan een therapeut. Ik voelde wel dat er meer was, ik wist alleen niet hoe ik daarmee in kontakt kon komen. Ik heb durven voelen dat ik alle pijnen die ik in mijn lichaam vast had gezet, los mocht gaan laten. Voor mij was dit heel pijnlijk.

Mijzelf mogen vergeven zonder daar een oordeel over te hebben voelde voor mij alsof er een last van mijn schouders afviel. Boosheid en verdriet heb ik diep van binnen gevoeld. Achteruit leunen is er niet bij, alleen kan ik nu iedere keer hulp vragen. Hulp die ik tijdens mijn levensschouw mocht ontvangen van mijn getuigen, en van Willem op een warme en bijzondere manier.

Dank voor dit mooie geschenk.

Melati Bijlaard

|